•   Тел.: 087 6552913; 088 5633344
  • Уреди

    От 200 години WIMAG разработва и произвежда качествено оборудване за полагане на бетонови изделия както и подемници с широка употреба. В последните години основно се акцентира върху приспособленията с вакуум. Тяхната употреба значително покачва ефективността при полагането на бетонови изделия с различни профили. Те могат да Ви бъдат полезни за постигане на по-висока работоспособност на персонала през целия работен ден и по този начин да се съкратят сроковете на обекта. Разработени са приспособления за монтаж на строителни машини, за да се прехвърли тежеста при по-големите бетонови изделия от ръцете на работниците и по този начин да се покачи тяхната ефективност.

    С оборудването на WIMAG Вашата фирма ще има възможност много по-бързо и по-качествено да изпълнява своите обекти, което е една малка и в същото време съществена разлика с Вашите конкуренти.