•   Тел.: 087 6552913; 088 5633344
  • Фирма “Инсентив” оперира на българския пазар от 2012 година. Основната дейност на фирмата е насочена към клиенти в бетоновата индустрия и инфраструктурата. Нашата цел е да подпомогнем фирмите произвеждащи бетонови изделия с внедряване на най-новите технолгии в света, с подготовка на качествени материали за бетон и с полагането на готови бетонови изделия на обекта. От създаването си фирмата е с основна цел да помогне на клиентите си да оптимизират своята дейност с прилагане на технологии, напътствия и съвети от нашите Европейски парньори.