•   Тел.: 087 6552913; 088 5633344
  • C.PEVELING

    Самоходните банкето-полагаща машина на C.Peveling е с над 20 години опит в пътното строителство.

    С помощта на странично гребло могат да се полагат различни материали за разширение на пътната настилка. Това включва полагане на хумус, трошен камък, някои видове бетон и асфалт.

    В стандартния си дизайн банкето полагащата машина е готова да полага материали до 2500 мм от пътното платно и 350 мм под нивото на пътя.

    С мощност на двигателя от 88 KW, задвижване и завиване на всички колела, напълно регулируем ъгъл за монтаж и електро-хидравлични работни функции се гарантира успешна операция от един човек.